Domain (Alan Adı) Sorgulama

Alan adlarını kontrol edip, müsait olan alan adlarını satın alabilirsiniz.

TLD Kayıt Transfer Yenileme

.com - İndirimde!

$8.99 USD$8.99 USD$11.99 USD

.net - İndirimde!

$11.29 USD$11.29 USD$12.95 USD

.org

$10.65 USD$10.65 USD$11.55 USD

.tc

$29.95 USD$134.95 USD$29.95 USD

.site

$34.95 USD$34.95 USD$44.95 USD

.online

$34.95 USD$34.95 USD$44.95 USD

.pw

$20.45 USD$20.45 USD$20.95 USD

.info

$11.85 USD$11.85 USD$12.95 USD

.biz

$14.05 USD$16.05 USD$16.95 USD

.us

$7.05 USD$7.05 USD$7.95 USD

.tech

$49.95 USD$49.95 USD$59.95 USD

.store

$54.95 USD$54.95 USD$64.95 USD

.co

$29.05 USD$29.05 USD$29.95 USD

.in

$8.15 USD$8.15 USD$8.95 USD

.com.tc

$3.95 USD$109.95 USD$4.95 USD

.net.tc

$3.95 USD$109.95 USD$4.95 USD

.org.tc

$3.95 USD$109.95 USD$4.95 USD

.pro.tc

$3.95 USD$109.95 USD$4.95 USD

.tr

$10.69 USD$10.69 USD$10.69 USD

.com.tr

$2.29 USD$2.29 USD$2.29 USD

.net.tr

$2.29 USD$2.29 USD$2.29 USD

.org.tr

$2.29 USD$2.29 USD$2.29 USD

.gen.tr

$1.52 USD$1.52 USD$1.52 USD

.web.tr

$1.37 USD$1.37 USD$1.37 USD

.info.tr

$1.52 USD$1.52 USD$1.52 USD

.tv.tr

$1.52 USD$1.52 USD$1.52 USD

.biz.tr

$1.52 USD$1.52 USD$1.52 USD

.bbs.tr

$1.52 USD$1.52 USD$1.52 USD

.bel.tr

$2.29 USD$2.29 USD$2.29 USD

.dr.tr

$3.05 USD$3.05 USD$3.05 USD

.k12.tr

$2.29 USD$2.29 USD$2.29 USD

.av.tr

$3.05 USD$3.05 USD$3.05 USD

.me

$24.05 USD$24.05 USD$24.95 USD

.mn

$38.05 USD$38.05 USD$38.95 USD

.fun

$34.95 USD$34.95 USD$44.95 USD

.website

$34.95 USD$34.95 USD$44.95 USD

.space

$34.95 USD$34.95 USD$44.95 USD

.mobi

$38.05 USD$38.05 USD$38.95 USD

.name

$8.05 USD$8.05 USD$8.95 USD

.tv

$31.05 USD$31.05 USD$31.95 USD

.ws

$22.05 USD$22.05 USD$22.95 USD

.pro

$24.90 USD$24.90 USD$24.90 USD

.xyz

$12.95 USD$12.95 USD$17.95 USD

.blog

$25.05 USD$25.05 USD$25.95 USD

.top

$8.05 USD$5.05 USD$5.95 USD

.la

$34.95 USD$34.95 USD$34.95 USD

.tr alan adlarında aşağıdaki uzantılarda belge zorunluluğu vardır. Gerekli belgeler iletilmeden alan adı tescil edilememektedir.

Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ya da"Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak gönderilmesi gerekmektedir.
 • Bu alan adının tahsisi için, TTB'nce talep edilen bazı dökümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili dökümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.
 • Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.
 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da Alan Adı Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak gönderilmesi gerekmektedir.
 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın gönderilmesi gerekmektedir.
 • Bireysel başvurularda, alan adı sahibinin kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat olduğunu gösteren güncel belgenin veya bu belgenin noter onaylı sureti.
 • Hukuk bürosu veya avukatlık ortaklığı için yapılan başvurularda, alan adı sahibi olacak büro veya ortaklıkta yer alan her bir avukatın kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat olduğunu gösteren güncel belgeler veya bu belgelerin noter onaylı suretleri.
 • Şahsı, hukuk bürosunu veya avukat ortaklığını temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin şahıs, hukuk bürosu veya avukat ortaklığı adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.
 • .tr ile biten tüm alan adları, alan adını tescil ettiğiniz şirketin bir önemi olmaksızın, BTK'ya bağlı olan TRABİS tarafından yönetilir.
 • TRABİS'in "TAKAL" adında bir kapalı listesi vardır ve bu listedeki alan adları tahsis edilemez. TRABİS'in açıkladığı üzere, TAKAL, mevzuata, kamu düzenine, ülke güvenliğine, genel ahlaka, sağlığa ve emniyete aykırıolma gibi sebeplerle tahsisine izin verilmeyen adları listesidir. Bu listedeki alan adları sorgulamalarda müsait görünse bile ve alan adı siparişi verseniz bile kaydedilemez ve tarafınıza iade edilir.
 • TRABİS'in "TAKIL" adında bir kapalı listesi vardır ve bu listedeki alan adları için ek evrak gerekir. TRABİS'in açıkladığı üzere, Tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş adlardan, şehir isimlerinden, internet kullanıcılarını aldatmaya yönelik olarak hazırlanabilecek finans kuruluşları ve devlet kurumları adlarını içeren, sahte internet alan adlarının tahsisini zorlaştırmak için bank, banka, finans, bakanlık gibi adlardan oluşan listedir. Bu listedeki alan adları için tarafınızdan ek evrak istenebilir ya da alan adı reddedilerek kaydedilemeyebilir. Böyle bir durumda alan adı ödemesi tarafınıza iade edilir.
 • Siparişini verip satın aldığınız alan adı, TRABİS listelerine takılırsa anında aktif olmaz. Ek evrak gerekmeden aktif olması için bir sonraki iş gününü beklemeniz gerekebilir. Tam olarak hangi kelimelerin manuel onaya takılacağını TRABİS açıklamamaktadır. Alan adını hangi şirketten alırsanız alın, bu süreçler TRABİS'e tabidir ve manuel onay gerektirecek bir durum TRABİS'in onayına tabi olup sürecin hızlandırılması mümkün olmamaktadır.
 • .tr alan adlarının devri 3 yıl boyunca yasaktır. TRABİS 3 yıl sonra sürece izin vereceğini belirtmektedir. Bu sebeple .tr alan adlarının sahipliği değiştirilemez ve sistemimizde .tr alan adları iç transfere kapalıdır.