Yazılım Mühendisliği Nedir?

Bilim geliştikçe mühendislik alanı pek çok yeni disiplinde kendini göstererek, sahnede başrolü kapıyor. Son zamanlarda da en yeni disiplin olarak karşımıza yazılım mühendisliği çıkıyor. Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü’ne (IEEE) göre, yazılım mühendisliği, mühendislik ilkelerini yazılım geliştirme alanına uygulamak anlamına geliyor. Yazılım mühendisliği, diğer mühendislik dallarından farklı olarak, profesyonellerin maddi yapılardan ve somut olarak oluşturdukları yapılardan farklı. Yazılım, çeşitli endüstrilerde kullanılan makinelerde gömülü olarak kullanıldığından beri, hatalı çalışan yazılımlar aslında somut etkilere sahip. Tıbbi cihazlardan uçaklara kadar her şeyde kullanılan yazılımlarda, hatalı yazılımın sonucu gerçekten de hayati önem taşıyor.

Gömülü olmayan yazılımlar bile hayatımızın birçok alanını etkiliyor. Finansal bilgiler ve şifrelerin korsanların eline geçmesini kim ister? Ancak ne yazık ki, yazılımlar kusursuz olmaktan uzak… Bilgisayar korsanları veya sistem aşırı yüklemeleri olabilir. Bunlara ek olarak, yazılımın teknik açıdan çalıştığı ancak iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayamadığı durumlar da mevcut. Yazılım rutininde çok sık olarak kullanılan “Kodlama ve Düzeltme” tasarım modeli ile bir çok problem çözümlense de kesin olarak bir çözüm sunmuyor.

Yazılım mühendisliği genellikle kod yazmayı içeriyor, ancak bu süreç sadece bir aşama. Gerçek yazılım mühendisliği iyi organize edilmiş bir yaşam döngüsüne sahip olmalı. Temel bir tanım kullanırsak yazılım; bilgisayar programları ve ilişkili belgeleri anlamına geliyor. Bilgisayar programları, sırayla, çeşitli veri türlerine uygulanan algoritmalardan ve prosedürlerden oluşuyor.

Yazılım Mühendisliği Süreci

Yazılım mühendisliği, 1960’ların sonlarında yazılım üretilmesiyle ilgili tüm yönleriyle yeni bir mühendislik disiplini olarak ortaya çıktı. Yazılım mühendisliği kalitesi yüksek profesyonel yazılım geliştirmek için kullanılabilecek ilkeleri, kavramları, teknikleri, teorileri ve araçları kapsıyor. İlk olarak, Almanya Garmisch’deki 1968 NATO Yazılım Mühendisliği Konferansı’nda tanıtımı yapılan yazılım mühendisliği, yazılım geliştirme süreçlerini ve evrim için sistematik ve disiplinli bir yaklaşımı vurgulamaktadır. Ve tipik olarak çok fazla yazılım mühendisinin ekiplerinin bulunduğu büyük yazılım sistemlerinin ve ürünlerinin yapımında kullanılmaktadır.

Yüksek kaliteli yazılım şu özelliklere sahiptir:

•         Yüksek güvenilirlik

•         Verim

•         Kullanılabilirlik

•         Ulaşılabilirlik

•         Sürdürebilirlilik

Her yazılım ürünü bir yaşam döngüsüne sahiptir. Ayrıca yazılım mühendisliği terimlerine göre bir yazılım sürecinin “gelişim ve evrim” olmak üzere temel iki aşamadan oluştuğu söylenmektedir. Her ikisinde de geleneksel mühendislik aşamaları, öncelikli olarak konsept oluşturma, gereksinimler, tasarım, entegrasyon, uygulama, dağıtım ve testten oluşan yazılım geliştirme konularını içerir. Öte yandan, bir yazılım evrimi; yazılımın iyileştirilmesine yönelik bazı geliştirme faaliyetleri ile birlikte çeşitli işletme ve bakım işlemlerini de içermektedir.

Yazılım Mühendisliği Uygulamaları

Yazılım mühendisliği uygulamaları sınırsıza yakın. Yazılım mühendisliği son on yıl içerisinde çok hızlı bir şekilde gelişti ve diğer bilgisayar bilimleri alanlarıyla (örneğin paralel işlem, yapay zeka, insan-bilgisayar etkileşimi, bilgisayar grafikleri, veritabanı yönetim sistemleri vs.) sıkı bir şekilde bağlantılı hale geldi. Bunların yanı sıra geleneksel bilgisayar alanının dışındaki bazı alanlarla da (bilişsel bilimler ve görsel sanatlar gibi) bağlantılı pek çok noktası bulunuyor.

 

Yazılım Mühendisliğindeki Zorluklar

Yazılım mühendisliği alanındaki araştırma ve geliştirmedeki mevcut zorlukları ise kısaca aşağıdaki gibi listeleyebiliriz: 

•         Yeni uygulamalarda gerekli yazılımların karmaşıklığı ile başa çıkmak

•         Birbiriyle iletişim kurması gereken yazılım sistemlerinin çeşitliliği

•         Güvenilir yazılım geliştirme ihtiyacı

•         Artan pazar taleplerini karşılayabilmek için kavramdan uygulama ve işletmeye kadarki süreçte hızlı bir dönüş /çözüm yolu sağlayabilmek

•         Kodların yeniden kullanılabilecek şekilde yazılması ve otomatik kod oluşturmada artan verimlilik arayışını sağlayabilmek

 

Yazılım Mühendisliği Eğitimi

Yazılım mühendisliği üzerine bir gelecek planlamak isteyen öğrencilerin; bilgisayar programlama, algoritmalar, veri yapıları, sayısal yöntemler, tasarım kalıpları, istatistik, insan-bilgisayar etkileşimi, bilgi görselleştirme, bilgisayar grafikleri, web geliştirme, yazılım proje yönetimi, veri tabanı sistemleri ve yazılım mühendisliği gibi çeşitli alanlardan bilgi edinmesi ve bu alanlarda edindiği bilgileri birleştirip bir ürün ortaya koyması beklenir. Yazılım mühendisleri uluslararası alanda yüksek talep görmekte. Yazılım mühendislerini işe alan firmaların listesi ise neredeyse sınırsız… Ayrıca, yetenekli yazılım mühendisleri de kendi start-up ​​şirketlerini de kurabilmektedir. Özellikle, yazılım mühendisliği çatısı altında, analist, bilgisayar programcısı, geliştirici, tasarımcı, test uzmanı, danışman ve diğer bir çok alan da dahil olmak üzere çeşitli uzmanlık alanları bulunmaktadır. Bu alanlardan birini tercih edip uzmanlaşmak da sizin için bir tercih olabilir.

Bir yanıt yazın