Veri Analizi Nedir?

Veri Analizi (Data Analysis); ham verinin toplanması, ayıklanması ve işlenmesi ile ortaya koyulan, yeni öngörüler ve sonuçları içeren süreci ifade ediyor. Tüm işletmeler için veri analizi; yapılacak yatırımlar, yeni projelerde kararlar, büyüme ya da küçülme gibi pek çok farklı karar alma süreçlerinde etkin bir araç olarak kullanılabilecek bilimsel bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. 

Veri analiz araçları da değişen ve dönüşen teknolojilerle birlikte hem boyut hem de kapsam açısından farklılaşmış, yepyeni bir hale dönüşmüş durumda. Bu yepyeni süreç; büyük veri (big data) olarak tanımlanan devasa verilerin oluşturduğu mucizevi ve tartışmalı bir evreni tanımlıyor.

Veri Analiz Süreci Nasıl İşliyor? 

Veri analiz süreci öncesinde gereksinimlerin doğru biçimde belirlenmesi ve bu doğrultuda hedeflerin de net şekilde ortaya koyulması gerekir. Hedeflere karar verildikten sonra süreç çok daha seri ve sonuç odaklı biçimde ilerleyebilir. 

 • Problemin Tespiti
 • Veri Ölçüm Altyapısının oluşturulması
 • Verinin Toplanması
 • Veri Analizi
 • Uygulama ve Testler

Problemin Tespiti; Ön analizler ışığında problemin tanımlanmasını ifade eder. Problem analiz edildiğinde neyin hedeflendiği konusunda net bir sonuç ortaya çıkarır.

Veri Öçüm Altyapısının Oluşturulması: Veri ölçüm yöntemlerini belirlemek, ek veri kaynaklarını tespit etmek ve sisteme işlemek, Yeterli veri toplama sürecine karar vermek, tüm bu aşamada sağlıklı bir veri analizi için olmazsa olmaz bir unsurdur.

Veri Analizi: Temel veri analizlerinin gerçekleştirilmesi sürecini ifade eder. Gelişmiş veri analizleri de bu noktada devreye girerek, doğru sonuçlara ulaşamama riski en aza indirilmeye çalışılır. 

Uygulama ve Testler: Veriden elde edilen bilgilerin test edilmesi sürecini kapsar, testlerin sağlıklı sonuçlar vermesi halinde, yürütülen veri analiz sürecinin başarıya ulaştığı söylenebilir.

Veri Analizinin İşletmeler için Faydaları 

Veri analizi sayesinde işletmeler temelde şu faydalardan yararlanır;

 • İsabetli kararlar verme
 • Müşterilerden alınan geri dönüşleri doğru okuma
 • Verimlilik
 • Gelirlerde artış

Söz konusu son madde; gelirlerle artış; veri analizinin faydalarından çok sonucu gibi de düşünülebilir. Müşterilerden alınan geri dönüşlerin analizleri sayesinde; etkili pazarlama yöntemleri, etkisiz pazarlama yöntemleri çok daha rahat biçimde ortaya konabilir. Reklam kampanyalarının geri dönüşleri ve şirketinize kattığı yararı da çok daha formal biçimde ölçebilirsiniz. 

Veri Analiz Araçları 

Pek çok farklı veri analiz aracı ve türü bulunur. Temelde ise 3 ana kategoride değerlendirilir;

 • Görsel
 • Sayısal
 • Sözel

Görsel olarak veri analizleri sunan araçlardır. Harita, fotoğraf, grafik gibi farklı türlerde veri analiz sonuçlarını ortaya koyar. Sayısal olarak veri analizleri sunan araçlar; özellikle sayısal veriler üzerinden sonuçları değerlendirmemize yardımcı olur. Sayısal ve görsel  olarak analizler sunan veri analiz araçları da mevcuttur. Sözel olarak; ana temel problemlerin belirlenmesi, kavramsallaştırma, yöntem, politika ve uygulamalar hakında değerlendirmeler sunar. 

Veri Analizi ve Büyük Veri Tartışmaları

Veri analizi konusundaki gelişmeler ve web 3.0 çağıyla birlikte hiç durmadan katlanarak artan veriler; bilim insanlarını “big data” (büyük veri) kavramıyla tanıştırıyor ve bu konu üzerinden yeni tartışmalar açıyor. Tartışmanın temelinde; petabyte büyüklüğünde devasa verilerin harcadığı enerji ve maliyetlerle insanlığa sağladığı fayda arasındaki denge bulunuyor.

Amerika başta olmak üzere pek çok gelişmiş Avrupa ülkesinde yer alan devasa veri depolama sahalarına ilişkin değerlendirmeler ve tartışmalar; verinin hızla büyümeye devam etmesi nedeniyle ateşli bir biçimde devam edeceğe benziyor. Verilerin analiz edilmesi için öncelikle toplanması gerekiyor; söz konusu veri toplama işleminin insanların rızası alınarak mı yoksa alınmadan yapıldığı da bu konudaki tartışmayı daha da içinden çıkılmaz bir hale dönüştürüyor. 

“Veri Analizi Nedir?” üzerine 1 yorum.

Bir yanıt yazın