SMTP E-Posta Hata Kodları ve Açıklamalar

SMTP, internet üzerinden e-posta akışı arkasındaki prosedür olan Simple Mail Transfer Protocol (Basit Posta Aktarım Protokolü) anlamına gelmektedir.E-posta gönderileri birçok nedenden dolayı gönderilen adrese teslim edilemezler. Böyle zamanlarda e-posta gönderen kişilere bir SMTP e-posta hata kodu ve bu kodun hangi problem sonucunda oluştuğu ile ilgili bir açıklama satırı geri gönderilir. Hata kodları ve açıklama satırları karşılaşılan sorunlara göre değişiklik göstermektedir. İlk olarak sizlere 3 sayıdan oluşan bu hata kodlarının her bir basamağının neyi ifade ettiğinden ve ardından ise en sık rastlanılan mail hata kodlarının açıklamalarının ne anlama geldiğine kısaca göz atalım.

SMTP Hata Kodları: Sayıların Anlamı

Bir mail sunucusu, mail gönderilen istemcinin(kullandığınız e-mail programı) gönderdiği her talebi bir dönüş kodu ile yanıtlar ve eğer bu dönüş kodu istemcinin talebi ile herhangi bir uyuşmazlık gösterirse bu istemciye hata kodu olarak geri dönüş yapar. Bu hata kodu üç sayıdan oluşmaktadır.

Birincisi, sunucunun istemciden gelen komutu onaylayıp onaylamadığını ve onu işeme koyup koymayacağını ifade eder.

1. Sayı İçin 5 Olası Değer Vardır

1xy:Komutun kabul edilmiş olduğunu ancak istenen talebin askıda tutulduğunu, bu yanıttaki bilginin onaylanmasının bekletildiğini belirtir. SMTP sunucusu eylemin sürdürüleceğini mi yoksa bırakılacağını mı belirten başka bir komut göndermelidir ki işlem devam etsin.

2xy:Sunucu eylemi başarıyla tamamlanmıştır. Yeni bir istek başlatılabilir.

3xy:Komut kabul edilmiştir, ancak talep edilen eylem askıya alınmış olup bu bilginin makbuzu bekletilmektedir.

4xy:Sunucu geçici bir arıza ile karşılaştı. Komut kabul edilmemiş ve talep edilen eylem gerçekleşmemiştir. Fakat, hata durumu geçicidir ve eylem yeniden talep edilebilir. Gönderici komut sırasının başına dönmelidir.

5xy:Komut kabul edilmemiştir ve istenen eylem gerçekleşmemiştir. SMTP sunucusu aynı isteği tekrarlamaktan vazgeçirilir.

2. Sayı İçin 6 Olası Değer Vardır ve Daha Çok Bilgi Verir

x0y: Sözdizimi Hatası: Sözdizimsel olarak yanlış komutlar, gereksiz komutlar ve sözdizimi hataları ile ilgilidir.

x1y: Bilgi: Yardım veya durum bilgisi gibi bilgi isteklerine yanıt verir.

x2y: Bağlantı durumunu belirtir.

x3y, x4y: Tanımlanmamıştır, belirsizdir.

x5y: Posta sistemi: Posta sisteminin ve özellikle de posta sunucusununkarşı karşıya kaldığı durumu belirtir.

Üçüncü rakam, ikinci sayı için belirtilen sınıflamalara daha hassas ayarlamalar sağlar. Yanıtların listesi bunu en iyi görebileceğiniz yerdir. Her cevap metni zorunlu olmaktan ziyade önerilen durumu belirtir ve ilişkilendirildiği komuta göre değişebilir.

SMTP Hata Kodlarının Açıklamalı Listesi

200 ile Başlayan Kodlar

211System Status / System Help Reply:Sistem durumu mesajı.
214 Help Message: İstemci için yardım mesajı geliyor.

220 Domain service ready: SMTP Alan adı hizmeti hazır.
221Domain service closing transmission channel: Domain hizmeti servis kanalı kapanışı.
250 Requested mail action completed and OK: İstenen mail işlemi tamamlandı.
251 Not Local User, forward email to forward path: Yerel bir kullanıcı değil, e-posta yönlendirme yolunu deneyin.
252 Cannot Verify User, will attempt delivery later: Kullanıcı doğrulanamadı, daha sonra teslim edilmeye çalışılacak.

300 ile Başlayan Kodlar

354 Start mail input; end with:  Mail giriş başlangıcı (;) ile başlıyor (:) ile sona eriyor.

400 ile Başlayan Kodlar

421 Domain service not available, closing transmission channel:Alan adı servisi uygun değil, aktarım kanalı kapanıyor.

450Requested mail action is not taken: mailbox unavailable. Request refused:İstenen mail işlemi alınamadı. Posta kutusu kullanım dışı. Talep reddedildi.

451 Requested action aborted:  local error in processing Request is unable to be processed, try again:İstenen işlem başarısız oldu: süreçteki yerel hata talebi işlenemiyor, tekrar deneyin.

452 Requested action not taken: insufficient system storage:İstenen işlem alınamadı: sistem depolama alanı yetersiz.

500 ile Başlayan Kodlar:

500 Syntax error, command unrecognized:Sözdizimi hatası, komut tanınmadı.

501 Syntax error in parameters or arguments:Parametrelerde veya argümanlarda sözdizimi hatası.

502 Command not implemented:Komut yerine getirilemedi.

503 Bad sequence of commands:Kötü komut dizimi.

504 Command parameter not implemented:Komut parametresi uygulanmadı.

550Requested action not taken: mailbox unavailable:İstenen işlem uygulanmadı: Posta kutusu kullanım dışı.

551 User not local; please try forward path: Kullanıcı yerel değil:Lütfen yönlendirme adresini deneyiniz.

552Requested mail action aborted: exceeded storage allocation:İstenen mail işlemi iptal edildi: Ayrılan depolama alanı aşıldı.

553 Requested action not taken: mailbox name not allowed:İstenen işlem alınmadı: Posta kutusu adı geçersiz olduğu için izin verilmedi.

554Transaction failed:Aktarım başarısız oldu.

Bir yanıt yazın