Büyük Veri Nedir, Veri Nasıl Bugüne Geldi?

Francis Bacon’un, “Bilgi Güçtür” sözü son 5 yıl içinde değişime uğradı çünkü anlaşılan o ki, “Büyük Veri Daha Büyük Bir Güç” olarak karşımızda duruyor. Verilerin devasa boyutlara ulaşması ve elde edilen büyük veriler üzerinden yapılan öngörüler insanların yaşamını kolaylaştırmaya başladı. Peki söz konusu veri (datum) nedir? Ve Nasıl Büyüdü?

Data kelimesi doğrudan veri olarak biliniyor ancak kelime köken itibariyle veriler anlamı taşıyor. Datum ise veri anlamı taşıyor. Söz konusu kelime aslında dijital dünyanın 1 ve 0’lardan oluşan ikili sayı sisteminin nasıl devasa boyutlara ulaştığını da gözler önüne seriyor. Evet ilk kez veri 1 ve 0 olarak gösterilen bir tanımlama ile başlıyor ancak bugün Petabyte çağında yer alıyoruz. Veri, sistematik olarak büyüyor;
İkili sayı sistemi içinde ifade edilen 1 ve 0’lar bit olarak tanımlanıyor
8 Bit 1 KB
1024 KB ise 1 MB
1024 MB ise 1 GB
1024 GB ise 1 TB
1024 TB ise 1 PB
1024 PB ise 1 EB
1024 EB ise 1 ZB

Bugün tekil kullanıcılar için söz konusu veri büyüklüğü GB ve TB şeklinde karşımıza çıkıyor. Ancak işin bir de veri depolama boyutu ve şirketleri ilgilendiren kısmı var ki, işte orada Petabyte üzerinde duruluyor. Örneğin Google veri merkezleri için 2018 yılında 10.5 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirmiştir. Uluslararası Veri Şirketi (IDC) tarafından açıklanan bilgiye göre bugün dünya üzerinde irili ufaklı 3 milyon veri merkezi bulunuyor. Söz konusu verilerin büyük kısmının yapılandırılmamış olduğu da unutulmamlıdır. Söz konusu verilerin yapılandırılmış hale dönüştürülmesi ve yaşamımızı kolaylaştıracak farklı alanlarda kullanılması ise bizi Big Data (Büyük Veri) sistemleri ile tanıştırıyor.
Dijital verinin depolanması ve saklanması sürecinde hem kurumlar hem de kişiler devasa veri depolama araçlarına ihtiyaç duyuyor. Söz konusu ihtiyaç nedeniyle veri depolama araçları devreye giriyor.
Bugün Büyük Veri (Big Data) boyutuna dönüşmesi de benzer bir süreç içinde oluştu. Büyük Veri üzerine son dönemde yapılan çalışmalar, bilim dünyasının önünü açtı. İstatistik alanından tutun da karar destek sistemlerine, evimizdeki elektronik alarm sistemlerine kadar pek çok alanda büyük veri artık yaşamımızın içinde yer alıyor.

Büyük Veri Nedir?
Büyük veri teriminin tam olarak bir tanımını yapmak mümkün değil ancak devasa verilerden oluşan bir yapı olarak ifade edilebilir. Ancak büyük verinin özelliklerini bilmek tanımı daha iyi anlamayı kolaylaştırır. Büyük Veri üzerine yapılan tanımlamalarda genellikle şu 5 V üzerinde durulur:
Çeşitlilik (Variety)
Hız (Velocity)
Büyüklük (Volume)
Doğrulama (Verification)
Değer (Value)

Çeşitlilik her teknolojinin kendine özgü biçimde veri üretebilmesinden ileri geliyor. Hız; büyük verinin her geçen gün hızla büyümesini ifade ediyor. Büyüklük; toplanan veri miktarının devasa boyutlara sahip olması, doğrulama ise yoğun biçimde akış gerçekleştiren verinin güvenli olmasını ifade ediyor. Son olarak Değer; veri üretim ve işleme katmanlarınızdan sonra kurum için bir artı değer yaratması şeklinde tanımlanıyor.

Big Data

Verinin Büyümesi ve Büyük Veri Ne İşe Yarar?
Peki, verinin bu derece büyümesi ve büyük veri haline alması ne işe yarıyor? İnternet ortamında yer alan milyarlarca; fotoğraf, video, ses dosyaları, metinler gibi farklı özelliklere sahip yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış veriler ne işimize yarayacak? Söz konusu verilerin yapılandırılmış hale dönüştürülmesi ve büyük veri analiz araçlarıyla tanımlanmasının ardından yaşamı kolaylaştıracak, şirketlerin karlılık oranını arttıracak pek çok işte fayda sağlayabiliyor. Çünkü söz konusu kullanıcı verileri gerçekleştireceğiniz projelerde size bir takım öngörüler sağlayabilir. Sağlık sektörü, taşımacılık, dijital pazarlama, savunma sanayii, güvenlik, gıda, hizmet sektörleri gibi pek çok alanda büyük veri üzerinden elde edilen veriler kullanılarak ön görüler gerçekleştirilebiliyor.

Bir yanıt yazın