Nesnelerin İnterneti Nedir? Temel Özellikleri Nelerdir?

Nesnelerin interneti kavramı son günlerde çok daha fazla karşımıza çıkan bir kavram. Ancak kavramın kökeni 1999 yılına kadar uzanıyor. Massachusetts Institute of Technology (MIT) Auto-ID Merkezi’nin kurucusu Kevin Ashton tarafından bir sunum içinde kullanılmıştır. Ancak kavram olarak duyurulması 2005 yılında International Telecommunication Union (ITU) bünyesinde yayınlanan, ITU Raporu ile ilk kez kavramsal olarak da gündeme gelmiştir. Nesnelerin interneti, insan yaşamını kolaylaştırması ve yaşam standartlarını yükseltmesi özellikleriyle ön plana çıkar. Peki, Nesnelerin İnterneti Nedir? Hangi özelliklere sahiptir? 

Nesnelerin İnterneti Nedir?

IoT – Internet of Thingskavramı; “Nesnelerin İnterneti” çevirisiyle dilimizdeki yerini almış ve kullanımı yaygınlanmıştır. Nesnelerin interneti en yalın haliyle; fiziksel olarak varlık sahibi nesnelerin internet sistemleriyle birbirine bağlı olduğu ve iletişim kurduğu ağ olarak ifade edilir. Söz konusu sistem; küçük parçaların, internet ağı ile birbirine bağlanması ve büyük bir değer oluşturulması olarak görülür. Temelde gerçekleştirilen iş; fiziksel dünyanın uzaktan kontrol etmeyi mümkün kılar. Özellikle WiFi ve 4G-LTE kablosuz internet erişiminin hızla yayılması nesnelerin interneti konusundaki çalışmalara hız kazandırmış, yeni paradigmaları tartışmaya açmıştır. Tartışmaların en başında ise Nesnelerin İnterneti yer alır. Söz konusu gelişmeler ise temelde; Bulut bilişim, 4. Nesil internet, Büyük veri, Akıllı mobil cihazlar, Fiber optik alt yapılar, Endüstri 4.0, Bulanık mantık…Sıralanan tüm farklı teknolojik kavramlar ve gelişmeler nesnelerin internetinin temellerini şekillendirir. Peki, nesnelerin interneti hangi alanlarda kullanılıyor?

Nesnelerin İnterneti Kullanım Alanları

Nesnelerin interneti bugün pek çok farklı alanda karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki dönemde çok daha fazla kullanılacağı ve yayılacağı da muhakkak…Nesnelerin internetinin kullanıldığı belli başlı alanlar ise;

 • Akıllı ev sistemleri
 • Akıllı şehir sistemleri
 • Bilişim sistemleri
 • Enerji sistemleri
 • Günlük yaşam sistemleri
 • Güvenlik sistemleri
 • İmalat sistemleri
 • İnşaat sistemleri
 • Tarım istemleri
 • Sağlık sistemleri
 • Taşımacılık sistemleri
 • Ticaret sistemleri

Söz konusu alanların tamamında nesnelerin interneti; kaliteli hizmet, verimliliğin arttırılması, üretkenliğin arttırılmasına destek sağlar. En basit şekliyle süreç; internete bağı nesnelerin sensörler aracılığıyla veriler toplanır, veriler büyük veri (big data) sistemlerine aktarılır, tüm veriler bulut bilişim sistemlerinde depolanır. Süreç ile elde edilen veriler gelişmiş makine öğrenmesi yöntemleriyle analiz edilir. Gartner tarafından yapılan araştırmaya göre 2020 yılında nesnelerin interneti ile bağlı cihaz sayısının 26 milyarı bulması bekleniyor. 

Nesnelerin İnterneti Temel Özellikleri

Nesnelerin interneti 3 temel özelliği ile veri akışını sağlar. Söz konusu özellikler; Ağ, veri alışverişi ve akıllı sistemler şeklinde sıralanıyor.

Nesnelerin benzersiz biçimde adreslenmesi ve kendi aralarında ağ üzerinden iletişim kurmaları sağlanır. Söz konusu ağ, nesnelerin nitelikli bir protokol üzerinden birbiriyle iletişim kurar. Örneğin; trafikte oluşacak yoğunluğu algılayan uydu sisteminin, sürücünün ailesiyle cep telefonu üzerinden iletişime geçmesi ve gecikmeyi öngörerek bilgi vermesi. 

Veri Alışverişi

Ağ üzerinde toplanan tüm bilgilerin, birbiriyle iletişim halindeki nesneler arasında aktarımı, nesnelerin veri alışverişi olarak tanımlanır. Özetle; nesnelerin senkronize biçimde iletişim halinde olmasını sağlar.  Örneğin; seralarda yer alan sensörler sayesinde toprağın nem miktarı ölçülür ve sistem üzerinden gerekli sulama sistemi devreye girer. Söz konusu tüm veriler, mevcut su ihtiyacını  da analiz etmeyi sağlar.

Akıllı Sistemler

Nesnelerin interneti, insanların yaşamlarını kolaylaştıracak, yaşam standartlarını yükseltecek akıllı sistemler üzerinden çalışır. Söz konusu tüm sistemler; uygulamaların özel bir ekosistem içinde yer almasını sağlar. Örneğin; akıllı ev sistemine sahip bir daireye hırsızın girdiğini algılayan sensörlerin, söz konusu bilgiyi emniyet güçlerine ve ev sahibine haber vermesi.

Bir yanıt yazın